Wijziging starttijden: 30km ook in twee groepen

De afgelopen jaren zien we dat steeds meer wandelaars kiezen voor de 30 kilometer. De verwachting is dat ook de komende jaren deze groep wandelaars steeds groter wordt. Het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE heeft om deze reden dan ook besloten om met ingang van 2017 niet alleen de 40-kilometer wandelaars in twee groepen te laten vertrekken, maar om dit principe ook bij de groep 30-kilometer wandelaars in te voeren. Door ook de 30-kilometer wandelaars in twee groepen te laten vertrekken, komt deze groep meer verspreid op het parcours, wat het wandelgenot en de doorstroming op de routes hopelijk ten goede komt. Kijk voor de starttijden en procedures voor alle afstanden en groepen bij de Regeling Starten & Afmelden 2017.